Ondernemingsrecht

Een nieuwe medewerker aannemen, een bestelling plaatsen, een opdracht verstrekken, onbetaalde rekeningen… U staat er wellicht niet bij stil, maar als ondernemer heeft u dagelijks te maken met keuzes die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Een arbeidsovereenkomst die niet deugdelijk is opgesteld, kan bij ontslag van een werknemer een vervelende nasmaak krijgen. Veel werkgevers proberen dit op te vangen middels oproepovereenkomsten, dan wel door het inhuren van zelfstandigen zonder personeel (ZZPers) middels een overeenkomst van opdracht, maar zijn onvoldoende op de hoogte van de risico’s van dergelijke overeenkomsten. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan zowel een oproepovereenkomst, als een overeenkomst van opdracht gezien worden als een arbeidsovereenkomst. Middels een goed opgestelde overeenkomst kunt u (vooraf) de risico’s zoveel mogelijk beperken, maar daar houdt het niet op.

Een opdracht geven, dan wel aannemen gaat in de huidige (digitale) maatschappij zeer eenvoudig en veel opdrachten worden in goed vertrouwen telefonisch, of met een korte mail verstrekt of aanvaard.

Partijen kennen elkaar al langer en er zijn nooit echte problemen geweest, kleine geschillen worden altijd uitgepraat, tot het moment dat er discussie ontstaat over een opdracht, een betaling, schade, etc., met een groter belang dan voorheen voor beide partijen.

Op dat moment komt pas het besef dat afspraken nooit goed op papier zijn gezet, er is geen basisovereenkomst waarop teruggevallen kan worden, u bent wellicht onbewust steeds akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van uw zakenpartner, zelfs als u geheel onverplicht verder gaat dan (eerder) gemaakte afspraken kan dit tot gevolg hebben dat uw zakenpartner (of derden) hier rechten aan kan (of kunnen) ontlenen.

In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig kwesties tegen van ondernemers die een samenwerkingsverband zijn begonnen met een ander bedrijf, of juist beëindigd, een bedrijf hebben overgenomen, een geschil hebben met een leverancier of klant en uiteindelijk tegen problemen aanlopen. Kenmerkend is dat veel problemen beperkt hadden kunnen blijven, of zelfs voorkomen hadden kunnen worden, indien er tijdig informatie was ingewonnen bij een advocaat.

We kunnen u informeren en in bepaalde gevallen zelfs begeleiden bij diverse kwesties. Hieronder valt ook het opstellen en controleren van standaardovereenkomsten (die u als basis kunt gebruiken voor soortgelijke overeenkomsten), het opstellen en controleren van specifieke overeenkomsten, opstellen van algemene voorwaarden, etc.

Quick scan

Een goede ondernemer probeert met de tijd mee te gaan, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, nieuwe media te zoeken voor leads.

Hetzelfde geldt ook voor uw overeenkomsten en bedrijfsvoering. Wetgeving wijzigt, afspraken wijzigen, maar ook de wijze van bedrijfsvoering kan juridische complicaties met zich meebrengen.

Een jaarlijkse quick scan, kan veel problemen en onnodige kosten voorkomen. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met een van onze advocaten.

Helpdesk

Wilt u de mogelijkheid hebben om even te ‘sparren’ met een advocaat over een bepaalde kwestie, of een kort telefonisch advies wanneer u deze nodig heeft, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over mogelijke kosten, dan kunt u ook gebruikmaken van onze ‘helpdesk’.

Voor een bedrag van € 250,00 exclusief BTW per jaar kunt u gebruik maken van deze service. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar de voorwaarden.

Laat u bijstaan door onze advocaten: