Mr. J.J.M. Goltstein

Partner

Mr. J.J.M. Goltstein is afgestudeerd aan de katholieke Universiteit Nijmegen en sinds 1973 advocaat. Hij is van oudsher generalist en heeft in 2002 met goed gevolg de specialisatieopleiding bij de Grotiusacademie doorlopen op het gebied van intellectuele eigendom, waaronder merken– en auteursrecht

05-x

Aandachtsgebieden van Mr. J.J.M. Goltstein

  • Intellectueel eigendom, meer specifiek merken- en auteursrecht
  • Strafrecht in de breedste zin des woords
  • Algemene rechtspraktijk

Stel uw vraag.