Gratis…?

Wanneer hebt u recht op een gratis advocaat als u wordt uitgenodigd voor een politieverhoor? En wat als dit niet gratis is? Als u wordt verdacht van een strafbaar feit is het mogelijk dat u door [...]

2 HALEN = 1 BETALEN

In deze thuis-blijf-tijd bestellen steeds meer mensen hun boodschappen online bij de plaatselijke supermarkt. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de wekelijkse folder-acties. Wat [...]

Omgang en corona

In deze periode van coronacrisis en overheidsbeperkende maatregelen bereiken ons vragen over de voortgang van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en de kinderen. Moeten de [...]

WIST JE DAT…

  De Raad voor Rechtsbijstand automatisch de korting van € 54,– toepast op de eigen bijdrage van de toevoeging. Zolang deze situatie voortduurt, hoeft er geen diagnosedocument te [...]

NOW update

    “Het Coronavirus heeft de wereld en Nederland in zijn greep.” Dat is de eerste zin die in de zo-even bekend gemaakte brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Sociale Zaken en [...]